Czy jest możliwe, abym otrzymywał kopie odbieranych i wysyłanych maili?

 

Odpowiedź


Kopie odbieranych maili

Aby kopie maili wysyłanych na konta Pana 'załogi' wpadały automatycznie do Pańskiej skrzynki pocztowej, trzeba na poszczególnych kontach pocztowych ustawić funkcje przekazywania wiadomości (Mail Forwarder).

Można to przeprowadzić z poziomu Webmail na każdym z kont, lub zlecić Administratorowi serwera pocztowego z dostępem do cPanel, aby dodał do konfiguracji serwera pocztowego cPanel, Mail / Mail Forwarders następujące wpisy:
pracownik1@domena => szef@domena,
pracownik2@domena => szef@domena, itd.

Należy też mieć świadomość, że poszczególni użytkownicy mogą podejrzeć to ustawienie w swoich panelach Webmail, a co gorsza mogą to ustawienie skasować;)


Kopie wysyłanych maili

Nie ma jednak możliwości z poziomu Webmail ustawienia serwera pocztowego tak, aby kopie maili wysyłanych z kont pocztowych 'załogi' trafiały automatycznie na Pańskie konto.
Efekt taki można uzyskać przez zastosowanie usługi Blind Copy.


Blind Copy

Dla użytkowników pakietów biznesowych MIDI STD BIG LARGE oferujemy usługę Blind Copy.
Efektem jej działania jest przekazywanie kopii poczty przychodzącej i wychodzącej określonej domeny obsługiwanej na wskazaną skrzynkę pocztową w ramach tegoż serwera.

Inaczej jak w przypadku Mail Forwarder`a, użytkownicy poczty w danej domenie nie mogą podejrzeć tego ustawienia, ani też jego wyłączyć.

Realizacja usługi polega na napisaniu i uruchomieniu odpowiedniego skryptu po stronie serwera.
Warunki uruchomienia usługi ustalany jest indywidualnie.
Koszt uruchomienia usługi to równowartość 1..2 roboczogodzin administratora.

Tags #BlindCopy

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Usługi IT

Nasza oferta usług IT: opieka informatyczna, wirtualizacja, backup, okablowanie, wdrożenia, etc.Więcej

Udostępnij