CONF Conference Management

Zgłaszanie abstraktów on-line & zarządzanie konferencjami. 

Oferujemy instalację, dostosowanie, wdrożenie oraz serwisowanie wyprodukowanego przez naszą firmę środowiska "CONF", wspomagającego ogranizację konferencji naukowych.

Aplikacja powstała przy współpracy z agencją artystyczną embe design studio oraz doświadczonym organizatorem konferencji Horizon-Travel Ltd. Oprogramowanie dedykowane jest organizatorom konferencji naukowych. 

Składa się z dwóch współpracujących ze sobą modułów:

MODUŁ 1. Strona internetowa służąca do:
 • rejestracji wstępnej osób zgłaszających strzeszczenia naukowe
  "Zgłaszanie abstraktów on-line"
 • rejestracji streszczeń naukowych oraz ich elektronicznego przesyłania do sekretariatu organizatora konferencji
 • rejestracji oświadczeń osób zgłaszających streszczenia
 • rejestracji ocen wystawionych przez recenzentów
MODUŁ 2. Panel administracyjny do użytku organizatora konferencji, pozwalający na:
 • generowanie i ewidencjonowanie korespondencji zarówno elektonicznej jak i klasycznej, związanej z obsługiwaną konferencją
 • weryfikację i ewidencjonowanie osób zgłaszających streszczenia naukowe
 • weryfikację i ewidencjonowanie streszczeń naukowych oraz oświadczeń zgłaszających
 • weryfikację i ewidencjonowanie recenzentów
 • ewidencjonowanie i opracowywanie ocen wystawionych przez recenzentów
 • budowanie harmonogramów konferencyjnych sesji
 • przyjmowanie zamówień na miejsca hotelowe oraz usługi dodane
 • generowanie publikacji zawierającej streszczenia naukowe

Dane wygenerowane przez CONF mogą posłużyć m.in. do utworzenia na nośniku CD elektronicznego zbioru strzeszczeń naukowych biorących udział w konferencji oraz do wygenerowania planu sesji. 

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Udostępnij