CMS ESI

Tags #CMS ESI #"Make Your Web Living" #Powered by CMS ESI

CMS ESI /"Elektroniczny System Informacyjny"/ jest naszym autorskim rozwiązaniem. 

ESI wspomaga zarządzanie treścią witryn internetowych wykonanych w dowolnej technologii: html, php, java. 

CMS umożliwia wprowadzanie tekstów, grafiki lub tabel, a przede wszystkim modyfikację hierarchicznego menu witryny oraz ustalanie okresu publikacji poszczególnych artykułów (od dnia do dnia). 

ESI w szczególności wspiera pracę redaktora naczelnego, kierującego pracą poszczególnych redaktorów poprzez nadzór oraz autoryzację powstających treści witryny.

ESI umożliwia kreację witrnyn w kilku wersjach językowych, w tym w wersji rosyjskiej (możliwość przeplatania cyrlicy i standardowego tekstu).

ESI obsługuje tzw. grupy tematyczne, zwane klasyfikatorem informacji. Redaktor naczelny może definować i modyfikować strukturę drzewiastą kontekstowego menu systemu, a każdy artykuł witryny może należeć do kilku grup tematycznych.

ESI posiada wbudowany graficzny edytor html do użytku zespołu redakcyjnego, który znacznie rozszerza możliwości ESI w stosunku do standardowych CMS-ów, oferowanych obecnie na rynku. Dzięki temu można uzyskać znacznie więcej możliwości podczas tworzenia treści serwisu.

ESI wykonany jest w technologii html/php, współpracuje z bazami danych MySQL lub PostgreSQL.

Witryna internetowa napędzana ESI zyskuje automatycznie szereg użytecznych dla użytkownika cech:

 • dowolna ilość menu hierarchicznych
 • automatycznie generowana mapa witryny (service map)
 • automatycznie prowadzone archiwum witryny
 • wyszukiwarka słów na stronie (przełączniki: na stronie / w całej witrynie, w tytułach / w treści, w grupach tematycznych)
 • wbudowany edytor tabel (edycja lub import np. z formatu *.xls)
 • mechanizm nawigacji po grupach tematycznych "zobacz podobne", oparty na klasyfikatorze
 • auto mailer - system generujący automatyczne powiadomienia o nowościach witryny użytkowników dobrowolnie rejestrujących się, oparty na klasyfikatorze
 • zintegrowany z systemem katalog produktów umożliwiający prowadzenie sprzedaży elektronicznej, zintegrowana obsługa ofert promocyjnych oraz nowości
 • obsługa podręcznego menu – dostępnego przy wybranych itemach menu głównego poziomu podstawowego
 • obsługa podsystemu integrującego witrynę z usługami ftp: dla każdego itemu serwisu istnieje możliwość "podczepiania" plików do ściągnięcia na lokalny komputer
 • obsługa forum dyskusyjnego w formie komentarzy do poszczególnych itemów
 • obsługa skryptów odpowiedzialnych za formularze kontaktowe, powiązane z grupami tematycznymi
 • możliwość nadawania członkom zespołu redakcyjnego praw dostępu edycji wybranych itemów witryny oraz  praw dostępu dla redaktorów zatwierdzających itemy

Serwis dla Partnera, Intranet 2007-07-12

Serwis dla Partnera, Intranet

CMS ESI w wersji "Std" limituje dostęp do publikowanych treści poprzez logowanie partnera lub lokalizację (np. intranet w sieci lokalnej firmy).

 • 19771 visitors
Więcej

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Udostępnij