Jak zrobić backup konta hostingowego?

Tags #cPanelBackupAccount

Uzyskanie przez naszą firmę certyfikatu jakości (...) nakłada obowiązek cyklicznego wykonywania kopii zapasowych danych związanych z funkcjonowaniem naszej strony www (pliki strony + baza danych mysql), poczty elektronicznej, a także logów i statystyk. Jak przeprowadzać backup konta hostingowego?


Odpowiedź

Do przeprowadzania backupu służy opcja 'Backup', dostępna z poziomu cPanel , bezpośredni link: http://cpanel.hip.pl.

W/w opcja pozwala na przeprowadzenie backupu wszystkich danych związanych z funkcjonowaniem konta hostingowego:

  • konta pocztowe i hasła, wiadomości, kalendarze, kontakty, wiadomości wakacyjne, forwardy
  • konta ftp
  • bazy mariadb (zgodny z mysql), postgresql
  • ustawienia konta hostingowego
  • logi

cPanel nie oferuje mechanizmu pozwalającego na cykliczne i automatyczne uruchamianie backupu, nie mniej można samodzielnie umieścić stosowne skrypty na serwere i uruchamiać je poprzez Cron Jobs.

Dla zaawansowanych