Jaka jest wersja bazy MySQL?

Chciałbym skorzystać z bazy danych MySQL, dostępnej w ramach pakietu hostingowego.
Jaka jest wersja bazy MySQL i jak wygląda plik konfiguracyjny my.cnf?

Odpowiedź:

Obecnie udostępniamy MySQL w wersji 8.x