Jak ustawić przekierowanie 301 ?

Jak ustawić przekierowanie 301 ?


Odpowiedź:

Poniższy skrypt php realizuje przekierowanie 301:

<?php
$adres = 'Tu wpisz nowy adres strony z http://';
header('HTTP/1.1 301 Moved Permanently');
header('Location: '.$adres);
?>