Jaka jest konfiguracja MySQL?

Mam pytanie dot. szczegółowych informacji nt. aktualnej konfiguracji serwera baz danych MySQL.
Jak można podejrzeć plik my.cnf?


Odpowiedź

Wersja serwer baz danych MySQL to 5.1.
Serwer fizyczny pracuje pod systemem FreeBSD 8.2 64-bit / RAM = 24GB DDR3.
Szczegóły konfiguracji sprzętowej serwera fizycznego można zobaczyć tutaj.

Oto zawartość pliku my.cnf

[mysqld]
character-set-server  = utf8
collation-server = utf8_general_ci
skip-locking
local-infile=0
skip-federated
server-id = 1


query_cache_limit = 1024M   
query_cache_size = 1024M   
#query_cache_type = 1

key_buffer_size = 1024M       

myisam_sort_buffer_size=64M   
join_buffer_size=4M
sort_buffer_size=4M      
read_buffer_size=4M       
read_rnd_buffer_size=4M       

thread_cache_size = 512       
thread_concurrency = 16

slow_query_log_file=/var/db/mysql/mysqld-slow.log
slow_query_log = 2

innodb_buffer_pool_size = 96M
innodb_file_per_table

table_open_cache=65536

open_files_limit=200000

tmp_table_size = 512M
max_heap_table_size = 512M

max_connections = 150
max_connect_errors= 10

wait_timeout=15
connect_timeout=15
max_allowed_packet=16M
interactive_timeout=20

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet=16M