Jakie prawa dostępu do folderów i plików w CMS WordPress?

Mam problem z uruchomieniem strony internetowej na WordPress.
Nie mogę uploadować plików graficznych w panelu administracyjnym.
Jakie prawa dostępu do folderów i plików w CMS WordPress?


Odpowiedź

Po wysłaniu plików WP na serwer przez ftp, mają już one chmod'y poprawnie ustawione.
Foldery: 775, pliki: 664.
Wyjątek stanowi folder: upload, wraz z podfolderami - powinien mieć ustawione uprawnienia: 766 lub nawet 777
Uprawnienia można nadać z poziomu klienta ftp (np. Total Commander, Pliki / zmień atrybuty).


Zaawansowani użytkownicy

1.
Rekurencyjne nadawanie uprawnień dla folderów i plików
Z poziomu Unix / Linux shell możesz je nadać w nast. sposób:
find . -type d -exec chmod 775 {} ;
find . -type f -exec chmod 664 {} ;

2.
Prawa własności dla folderów i plików
Jeśli nie da się ustawić uprawnień z poziomu Unix / Linux shell - może to oznaczać, że nie jesteś ich właścicielem; poproś administratora systemu, aby nadał ci prawo własności:
chown -R <username> <folder>, gdzie opcja -R zadziała rekurencyjnie