Jak często przeprowadzane są aktualizacje oprogramowania serwera?

(...) czy udało by się informować na przed lub zaraz po przeprowadzeniu jakieś większej aktualizacji oprogramowania na serwerze? Mam tu na myśli np zmianę wersji php czy bazy danych? Usprawni nam to opiekę nad stroną (...) będziemy mogli szybciej zareagować jakby po zmianie na serwerze coś nie działało prawidłowo.

Jak często przeprowadzane są aktualizację serwera?


Odpowiedź

Zawsze powiadamiamy o kluczowych aktualizacjach oprogramowania drogą mailową.

Niemniej częstotliwość przeprowadzania takich operacji jak wycofanie z ustawień domyślnych przestarzałej wersji php i zastąpienie jej nową - mają miejsce niezmiernie rzadko, co 2-3 lata.

Ostatnia duża zmiana: wersja default dla php miała miejsce w roku 2014: php5.4 => php5.6, i była zapowiadana z półrocznym wyprzedzeniem


Nie sposób jest poinformować o aktualizacjach bezpieczeństwa, dokonywanych automatycznie częściej niż raz na dobę:

  • aktualizacjach systemu operacyjnego, łatkach
  • aktualizacjach minorowych wersji cPanel (np. 66.0.18 => 66.0.19 Stable)
  • minorowych zmianach wersji exim, apache, php, mariadb, postgresql - np. z php 5.6.30 na 5.6.31

Tego typu zmiany zazwyczaj nie mają żadnego wpływu na zasadniczą pracę systemów.

Dla zaawansowanych

Serwery cPanel w domyślnej konfiguracji używają systemu "Manager wersji php", który pozwala dla każdej strony www internetowej wymusić wersję php.
U was jest domyślna: 7.3, z mozliwoscia ustawienia indywidualnie: 5.6, 7.0...7.4.