LIMS System do Zarządzania Laboratorium

Oprogramowanie przeznaczone do obsługi zleceń na wykonywanie badań molekularnych w laboratorium.

 

Informacje o apliakacji LIMS

 

Zarządza poszczególnymi etapami realizacji badań, z uwzgl. uprawnień poszczególnych członków zespołu laboratoryjnego:
 • przyjmowanie zamówień na zestawy do pobrań materiału genetycznego oraz logistyka wysyłek
 • poziom rejestracji zleceń na badania, wycena, definiowanie finansowania
 • poziom przyjmowania materiału do badania do laboratorium
 • poziom izolacji materiału genetycznego w zależności od rodzaju mat. biologicznego (krew, osocze, wymaz z policzka, materiał archiwalny)
 • poziom amplifikacji w zależności od rodzaju testów
 • poziom analizy PostPCR (sekwensjonowanie, analiza fragmentów, rozdział na żelu, itd.) z możliwością archiwizacji surowych wyników analiz
 • generowanie wyników, bieżąca kontrola wyników, oraz opcjonalnie elektroniczny podpis
 • archiwizacja materiałów biologicznych
 • moduł raportujący dla managmentu labolatorium
 • podgląd rzeczywistego stanu realizadcji badania z uwzględnieniem poziomu uprawnień operatora
Informacje o technologii:
 • baza danych MySQL, PosgreSQL,Oracle
 • webinterface: bootstrap
Projekt, realizacja i wdrożenie

Oprogramowanie zostało zaprojektowane dla Centrum Badań DNA z Poznania. Uruchomienie i wdrożenie.  

Tags #LIMS #LabInformationManagementSystems #SystemDoZarządzaniaLabolatorium #IntranetLabInformationManagementSystem

Certyfikaty SSL

Oferujemy usługi rejestracji on-line, a także wznawiania certyfikatów bezpieczeństwa SSL.Więcej

Whois

Przeglądarka danych domen. Bez CAPTCHA.
Uzyskaj informacje dot. właściciela domeny, danych teleadresowych, rejestranta domeny.Więcej

Aplikacje

Projektujemy i implementujemy webowe aplikacje, wykorzystujące przeglądarkę internetową jako środowisko pracy swoich interfejsów.Więcej

Udostępnij