Jakie prawa do folderów i plików dla Moodle?

Odpowiedź

Po zainstalowaniu Moodle wszystkie pliki i katalogi mają już uprawnienia poprawnie ustawione.
Foldery: 775, pliki: 664.

Na uwagę zasługują następujące elementy instalacji:
 • w katalogu instalacji umieścić trzeba plik .htaccess
  DirectoryIndex index.php index.html index.htm
  php_flag magic_quotes_gpc 1
  php_flag magic_quotes_runtime 0
  php_flag file_uploads 1
  php_flag session.auto_start 0
  php_flag session.bug_compat_warn 0
  
  AcceptPathInfo on
  
  
 • w pliku config.php - zmienna powinna być ustawiona tak:
  $CFG->dataroot = '/data/moodledata';
  $CFG->directorypermissions = 02755;
  
 • katalog moodledata, który wraz z podkatalogami powinien mieć ustawienia:
  chown -R nobody:apache moodledata
  chmod -R 0770 moodledata
  
 • plik .htaccess w katalogu moodledata powinien mieć nast. wpis:
  order deny,
  allow deny from all
  

Uprawnienia można nadać z poziomu klienta ftp (np. Total Commander, Pliki / zmień atrybuty).


Zaawansowani użytkownicy