Jak usunąć wpisy malicious w instalacji WordPress`a?

Proszę posłużyć się skryptem stąd: http://blog.oomta.com/wordpress-zend_framework-hack-fixed